Ngày 1 tháng 4 năm 2020
Tính năng và thủ tục
Phần thưởng Ball Bingo
(Trò chơi cào ngay lập tức # 2275)
 1. Chủ đề và tên của trò chơi: Bonus Ball Bingo. Cào thẻ của người gọi để tiết lộ 27 số bingo. Cào các quả bóng bingo tiền thưởng để tiết lộ 3 số bingo. Cào các số trên thẻ 1 - 4 phù hợp với những người trên thẻ của người gọi và các quả bóng lô tô. Cào tất cả bốn không gian miễn phí trên mỗi thẻ. Mỗi không gian trống là một trận đấu miễn phí. Mỗi thẻ có một huyền thoại giải thưởng tương ứng được in bên dưới nó. Trên bất kỳ một thẻ nào: khớp với tất cả năm số lô tô theo đường ngang, đường dọc hoặc đường chéo hoàn chỉnh để giành được tới 20 đô la; Kết hợp tất cả các số lô tô trong cả 4 góc để giành được tới $ 500; Kết hợp tất cả các số Bingo để tạo ra một "X" (8 số + "không gian trống") hoàn chỉnh để giành được tới 20.000 đô la. Mỗi lần một trong số các số Bingo Ball Ball xuất hiện trong thẻ 1-4, giành giải thưởng được hiển thị cho số Bingo Ball Bingo Bingo phù hợp. Lưu ý: Không bao gồm giải thưởng Bingo Ball Bingo, một vé chỉ có thể giành được một giải thưởng cho mỗi thẻ, nhưng một giải thưởng có thể giành được tối đa 4 thẻ, với điều kiện mỗi thẻ có một mẫu chiến thắng. Mỗi thẻ được chơi riêng.
 2. Giá vé: ba đô la ($ 3,00), hoặc do quản trị viên đặt ra.
 3. Cấu trúc giải thưởng bao gồm số lượng và giá trị của giải thưởng và tỷ lệ cược trên mỗi giải thưởng như sau:
  ?
  Số tiền giải thưởng Số giải thưởng gần đúng TỶ LỆ THẮNG
  $ 3 172.000 1: 7
  $ 5 72.000 1:17
  $ 6 28.000 1:43
  $ 10 16.000 1:76
  $ 15 12.000 1: 100
  $ 20 16.000 1:76
  $ 30 12.000 1: 100
  $ 50 3.000 1: 400
  $ 100 120 1: 10.000
  $ 500 4 1: 300.000
  $ 20.000 2 1: 600.000

  Tỷ lệ cược và tuyên bố giải thưởng dựa trên cấu trúc giải thưởng trò chơi ban đầu và có thể thay đổi trong vòng đời của trò chơi. Nhập cảnh hoặc không nhập vé Bingo Bingo cho các bản vẽ cơ hội Super Super 2 không ảnh hưởng đến cấu trúc giải thưởng của trò chơi Bingo Ball Bingo.

 4. Tần suất của các bản vẽ: Tuy nhiên, không có bản vẽ nào trong trò chơi Bingo Bingo, trong một khoảng thời gian, theo quyết định của Vé Bingo Bingo của Quản trị viên Bingo của Quản trị viên Xổ số có thể được tính vào việc nhập vào các bản vẽ cơ hội thứ 2 của xổ số. Xổ số Wisconsin sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự bỏ bê, thất bại hoặc thiếu sót nào từ phía Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ hoặc bất kỳ Dịch vụ chuyển phát/chuyển phát nhanh nào khác được sử dụng để cung cấp Super Super 2nd của người chơi để gửi thư đến xổ số Wisconsin. Xổ số không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với vé Super 2nd có cơ hội bị mất, hoặc bị phá hủy hoặc bị loại khỏi việc tham gia vào bản vẽ khi các vé đó nằm trong tầm kiểm soát của xổ số. Tất cả các vé được gửi đến Xổ số Wisconsin để vào các bản vẽ cơ hội siêu hạng 2 trở thành tài sản của xổ số Wisconsin và sẽ không được trả lại. Chỉ vé được gửi đến và nhận tại địa chỉ chính xác để nhập vào bản vẽ Super 2nd Chance mới đủ điều kiện cho bản vẽ Super 2nd Chance.
 5. Phương pháp lựa chọn người chiến thắng: Người giữ vé trong đó số lượng và chữ cái (số bingo) của bất kỳ thẻ nào trong số bốn thẻ phù hợp Trong một mô hình chiến thắng được chỉ định, sẽ giành được giải thưởng được hiển thị cho cùng một thẻ và cùng một mẫu đó.

  Các mẫu chiến thắng trong khu vực chơi của bất kỳ một thẻ nào phải là năm (5) khớp trong một đường thẳng dọc, ngang hoặc đường chéo; hoặc bốn (4) trận đấu ở mỗi góc (tức là một trận đấu trong mỗi bốn góc); hoặc năm (5) khớp theo một đường thẳng theo từng hướng, theo mẫu "x".

  Mỗi trong số bốn (4) không gian miễn phí trong khu vực chơi cho mỗi thẻ là một trận đấu miễn phí và có thể được tính vào một mô hình chiến thắng.

  Người giữ vé trong đó một (1) số bingo trong khu vực chơi Bingo Balls Bingo Balls không che được một (1) số Bingo trong thẻ 1-4, sẽ giành được giải thưởng được hiển thị ở vị trí giải thưởng chưa được khám phá cho điểm phù hợp đó Phần thưởng Bingo Ball Số.

  Mỗi thẻ chiến thắng chỉ có thể giành được giải thưởng cao nhất được hiển thị cho mẫu chiến thắng được chỉ định đó cho cùng một thẻ đó, cộng với số tiền thưởng trong khu vực chơi Bingo Balls Bingo Bingo chưa được khám phá cho mỗi số Bingo Ball Bingo phù hợp, như được mô tả trước đây trong các tính năng và quy trình này.
 6. Phương pháp thanh toán cho người chiến thắng:
  1. Việc gửi vé ban đầu (không phải là một bản sao), như được cung cấp dưới đây, sẽ là phương pháp duy nhất để nhận giải thưởng.
  2. Thanh toán các giải thưởng dưới sáu trăm đô la ($ 600) có thể được thực hiện bằng cách trình bày vé để xác thực và thanh toán cho bất kỳ nhà bán lẻ xisconsin nào theo hạn chót yêu cầu theo 6 (g).
  3. Vé chiến thắng ban đầu phải được ký bởi một con người duy nhất. Các thực thể vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, tín thác và những sinh vật không phải người khác không đủ điều kiện để chơi hoặc yêu cầu giải thưởng trong trò chơi này. Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số sáu trăm đô la ($ 600) trở lên yêu cầu người yêu cầu cung cấp số an sinh xã hội của mình, số nhận dạng người nộp thuế cá nhân của anh ấy hoặc cô ấy hoặc một mẫu IRS đã hoàn thành đúng Chủ sở hữu có lợi cho việc khấu trừ thuế và báo cáo của Hoa Kỳ). Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số một trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín đô la 3 ($ 199,999) hoặc ít hơn có thể được thực hiện bởi 1) ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và trình bày trực tiếp Đối với bất kỳ văn phòng xổ số nào để xác nhận và thanh toán theo thời hạn yêu cầu theo mục 6 (g) hoặc 2) bằng cách ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và gửi thư để xác nhận và thanh toán cho trụ sở xổ số ở Madison. Nếu yêu cầu một giải xổ số điện toán hôm nay thưởng qua thư, Vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được gửi đến trụ sở xổ số ở Madison trong một phong bì được địa chỉ đúng với bưu chính trả trước theo thời hạn yêu cầu theo Mục 6 (g). Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số tiền hai trăm nghìn đô la (200.000 đô la) hoặc nhiều hơn phải được thực hiện bằng cách ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu xsmb soi cầu lô cầu xổ số và trình bày trực tiếp với trụ sở xổ số ở Madison để xác nhận và thanh toán bằng yêu cầu bồi thường Hạn chót theo Mục 6 (g). Xuất hiện cá nhân tại trụ sở xổ số ở Madison có thể được miễn theo quyết định riêng của Quản trị viên Xổ số.
  4. Vé bị vô hiệu nếu bị đánh cắp, không được phát hành, bị cắt xén, thay đổi, giả mạo hoặc các bài kiểm tra xác nhận thất bại. Xổ số theo quyết ket qua so xo binh dinh định riêng của mình có quyền trả bất kỳ vé bị cắt xén nào dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh của yêu cầu cụ thể. Hành động như vậy của xổ số là cuối cùng và không thể xem xét được.
  5. Vé bị vô hiệu nếu in sai. "Bị hiểu sai" có nghĩa là bất kỳ sai lầm hoặc sự khác biệt nào so với vé ban đầu hoặc thông số kỹ thuật trò chơi dưới bất kỳ hình thức nào trong việc in, sản xuất, đóng gói hoặc xử lý khác liên quan đến sản xuất hoặc phân phối vé do nguyên liệu, quy trình hoặc xử lý vé Bán cuối cùng của nó cho người tiêu dùng/người chơi. "Bị hiểu sai" bao gồm nhưng không giới hạn ở các vé không thể đọc được, bị đăng ký sai, khiếm khuyết hoặc nhân lên. Ngoài ra, "bị in sai" bao gồm các lỗi trong phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, mã hoặc lập trình trò chơi bất kể lỗi có bị nhầm lẫn hay do hành động của con người liên quan đến bất kỳ vấn đề nào được đề cập trong đoạn này hay không. Xổ số theo quyết định riêng của mình có quyền trả bất kỳ vé "bị in sai" nào như vậy dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh của yêu cầu cụ thể. Hành động như vậy của xổ số là cuối cùng và không thể xem xét được.
  6. Tất cả các vé được gửi đến xổ số Wisconsin với mục đích chuộc lại trở thành tài sản của xổ số và sẽ không được trả lại.
  7. Người giữ vé Bingo Ball Ball Bingo chiến thắng phải nhận giải thưởng, theo các phần 6 (b) hoặc 6 (c), trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau ngày kết thúc trò chơi hoặc giải thưởng sẽ bị tịch thu. Nếu yêu cầu một giải thưởng qua thư, phong bì trả trước bưu chính có chứa vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được đánh dấu vào hoặc trước thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày. Phong bì có chứa vé số tiền chiến thắng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được nhận bởi trụ sở xổ số Wisconsin ở Madison trong vòng mười bốn (14) ngày sau thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày hoặc giải thưởng sẽ bị mất. Trong trường hợp Thống đốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang hoặc tình huống không lường trước tương tự xảy ra, thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày có thể được gia hạn theo quyết định riêng của Quản trị viên Xổ số Wisconsin.
  8. Theo luật hồ sơ mở của Wisconsin (Phần 19.31-19,39 Wis. Số liệu thống kê.), Xổ số được yêu cầu tiết lộ tên người chiến thắng, nơi cư trú và, nếu có được, giống nhau. Nếu một người chơi thắng và yêu cầu một giải thưởng, xổ số có thể sử dụng tên, sự giống nhau và nơi cư trú của mình mà không được bồi thường cho bất kỳ mục đích nào. Khi nhận được giải thưởng, người chiến thắng sẽ từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào đối với xổ số và đại diện của nó đối với bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra từ việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó.
  9. Thanh toán giải thưởng phải tuân theo các quy định của Sec. 565.30 Wis. Số liệu thống kê.

?

?

air jordan 1 los Đăng ký Câu lạc bộ Người chơi

Tham gia Câu lạc bộ người chơi

Tham gia Câu lạc bộ người chơi và nhận email hàng ngày về số chiến thắng, thông tin trò chơi, tin tức xổ số độc quyền, cảnh báo tặng quà, thông báo chiến thắng, v.v.

bàn phím_arrow_up