Được phê duyệt bởi xổ số Wisconsin - Tháng 4 năm 2021

lịch đá banh hôm nay việt nam Tính năng và thủ tục

Mega triệu của Wisconsin với Megaplier

MỘT. Chủ đề và tên của trò trận đấu việt nam sắp tới chơi:

Tên của trò chơi này là Wisconsin từ Mega Millions với Megaplier.Đây là một trò chơi trong đó người chơi chọn cả một bộ năm số khác nhau từ một (1) đến bảy mươi (70) và một số bổ sung, megaball, từ một (1) đến hai mươi lăm (25).Tại tùy chọn người chơi, các số có thể được chọn hoặc chọn ngẫu nhiên bằng máy tính.

Năm (5) số chiến thắng được chọn ngẫu nhiên bởi một bản vẽ, cộng với một (1) số bổ sung, megaball, được chọn ngẫu nhiên bởi một bản vẽ. Một world cup bracket giải thưởng Pari-Mutuel được trao cho phù hợp trong bất kỳ thứ tự năm (5) trong số năm (5) số được rút ra cộng với Megaball. Giải thưởng SET được trao cho khớp megaball cộng với khớp, theo bất kỳ thứ tự nào, bốn (4), ba (3), hai (2), một (1) hoặc số không (0) trong tập hợp năm (5) số vẽ; và để phù hợp, theo bất kỳ thứ tự nào, năm (5), bốn (4) hoặc ba (3) của các số trong tập hợp năm (5) số được rút ra mà không khớp với megaball. Ngoài việc lựa chọn các số chiến thắng, một số nhân từ hai (2) đến năm (5) sẽ được chọn ngẫu nhiên bằng một bản link bong da truc tiep vẽ. Số này sẽ nhân số tiền thắng, không bao gồm giải độc đắc, trên mỗi lần chơi được mua cho cùng một bản vẽ đó. Một hàng triệu người Wisconsin Mega với vé Megaplier sẽ được phân biệt với vé Wisconsin auto chess dota 2 Mega Mega Millions với một thông điệp cho thấy người chơi đã nhập vào bản vẽ số nhân.

Xổ số Wisconsin là một thành viên của Tập đoàn sản phẩm Mega Millions Millions Millions Millions Millions Millions như được mô tả trong các quy tắc của Tập đoàn sản phẩm Mega Millions, sau đây được gọi là Tập đoàn Mega Millions. Các quy tắc của nhóm sản phẩm Mega Millions, sau đây được gọi là Quy tắc nhóm, đính kèm theo đây, bằng cách tham khảo, được dota 2 matches đưa vào và thực hiện một phần của các tính năng và quy trình này. Các tính năng và thủ tục này sẽ được giải thích theo cách phù hợp với các quy tắc nhóm. Trong trường hợp xung đột giữa các tính năng và quy trình này và các quy tắc nhóm, các tính năng và quy trình này sẽ được kiểm soát.

Mega Millions của Wisconsin với các tính năng và quy trình của Megaplier không áp dụng cho vé cho Mega Millions của Wisconsin có các tính năng và trận đấu tiếp theo của việt nam quy trình riêng.

Đối với các mục đích của chương trình hiệu suất của nhà bán lẻ xổ số, trò chơi này được coi là một trò chơi giải độc đắc.

B. Giá vé:

 1. Giá của một vé là ba đô la ($ 3,00), hoặc giá khác như được quy định bởi Quản trị viên Xổ số. Chơi ba đô la ($ 3,00) này bao gồm một trò chơi hai đô la ($ 2,00) trên Mega Millions của Wisconsin, cho phép người chơi nhập một lần chơi (một (1) bộ năm (5) có bao nhiêu vòng loại world cup số khác nhau từ một trường từ một (1) (70), cộng với một (1) số bổ sung, megaball, từ một trường khác từ một (1) đến hai mươi lăm (25)) Đủ điều kiện cho bản vẽ hệ số nhân Megaplier.
 2. Vé được mua cho bản vẽ hiện tại cũng có thể được mua cho bảy (7) bản vẽ tiếp theo. Theo quyết định riêng của mình, xổ số có thể chỉ định rằng ít hơn tám (8) bản vẽ có sẵn để mua. Vé chỉ có thể được mua cho các bản vẽ liên tiếp bắt đầu với bản vẽ tiếp theo có sẵn để mua. Mỗi bản vẽ được mua đều có thể được phân bổ giải thưởng cho cùng một bản vẽ như được nêu trong Phần C (1).
 3. Các tùy chọn để chọn bản vẽ trong tương lai và các số do người chơi chọn có thể bị giới hạn trên máy bán xổ số Wisconsin.
 4. Vé không thể bị hủy, và không có khoản hoàn trả. Trách nhiệm duy nhất của người chơi là xác minh tính chính xác của các trò chơi. Việc đặt các vở kịch được thực hiện với rủi ro của người chơi thông qua một nhà bán lẻ tham gia các vở kịch.
 5. Một nhà bán lẻ xổ số, nhóm các nhà bán lẻ xổ số, hoặc chính xổ số sẽ không trực tiếp hoặc cố ý bán một vở kịch hoặc kết hợp các vở kịch cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sẽ đảm bảo cho người mua như vậy một chiến thắng giải độc đắc. Người chơi hoặc nhóm người chơi sẽ không trực tiếp mua một vở kịch hoặc kết hợp các vở kịch sẽ đảm bảo cho người mua như vậy một chiến thắng giải độc đắc.

C. Cấu trúc giải thưởng, bao gồm số và giá trị của các giải thưởng:

 1. Tất cả các giải thưởng được tài trợ chỉ ra khỏi vé mua. Khoảng năm mươi phần trăm (50%) của mỗi đô la được chơi được phân bổ cho giải thưởng. Giải thưởng được trao như sau:
  CUỘC THI ĐẤU Tỷ lệ cược PHẦN THƯỞNG
  5 trên 5 cộng với Megaball 1: 302,575,350 *Giải độc đắc được bảo đảm tối thiểu, được chia đều cho tất cả các trò chơi hợp lệ phù hợp, theo bất kỳ thứ tự nào, năm trong số năm số được rút ra và Megaball. Số nhân không có tác dụng đối với giải thưởng này; Giải thưởng tối đa là Giải thưởng Mega Millions tiêu chuẩn.
  5 trên 5 1: 12.607.307 Đặt* Giải thưởng trị giá 1.000.000 đô la nhân với số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, năm trong số năm số được rút ra chứ không phải Megaball.
  4 trên 5 cộng với Megaball 1: 931.002 Đặt* Giải thưởng 10.000 đô la nhân với số số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, bốn trong số năm số được rút ra và Megaball.
  4 trên 5 1: 38.792 Đặt* Giải thưởng $ 500 nhân với số số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, bốn trong số năm số được rút ra chứ không phải Megaball.
  3 trên 5 cộng với Megaball 1: 14,547 Đặt* Giải thưởng $ 200 nhân với số số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, ba trong số năm số được rút ra và Megaball.
  3 trên 5 1: 607 Đặt* Giải thưởng $ 10 nhân với số số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, ba trong số năm số được rút ra chứ không phải Megaball.
  2 trên 5 cộng với Megaball 1: 693 Đặt* Giải thưởng $ 10 nhân với số số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, hai trong số năm số được rút ra và Megaball.
  1 trên 5 cộng với Megaball 1:90 Đặt* Giải thưởng $ 4 nhân với số số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, một trong năm số được rút ra và Megaball.
  Megaball chỉ 1:37 Đặt* Giải thưởng $ 2 nhân với số số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác với không có số số nào được rút ra và Megaball.

  *Số tiền giải độc được bảo đảm tối thiểu cho mỗi lần rút được xác định bởi quy trình được mô tả trong các quy tắc nhóm. Giải thưởng được bảo đảm tối thiểu và giải thưởng đặt có thể được giảm hoặc tăng theo các quy tắc của nhóm trong một số trường hợp nhất định. Nhóm sản phẩm Mega Millions có thể cung cấp số tiền thưởng tối thiểu được đảm bảo hoặc tăng tối thiểu về số tiền thưởng lớn giữa các bản vẽ hoặc thực hiện các thay đổi khác trong việc phân bổ tiền thưởng. Một mô tả đầy đủ về các phương pháp được sử dụng để thay đổi giải độc đắc được bảo đảm tối thiểu và giải thưởng đặt được tìm thấy trong các quy tắc nhóm đính kèm.

  Tất cả các giải thưởng trong trò chơi này (ngoại trừ những giải thưởng rõ ràng trong cấu trúc giải thưởng ở trên) được nhân với số megaplier như sau:

  Số nhân # Tỷ lệ cược ĐỊNH NGHĨA
  5 1:15 5 lần giải thưởng đã giành được
  4 1: 5 4 lần giải thưởng đã giành được
  3 1: 2.5 3 lần giải thưởng đã giành được
  2 1: 3 2 lần giải thưởng đã giành được
 2. Nếu giải thưởng giải độc đắc không giành được trong một bản vẽ, tiền thưởng được phân bổ cho giải độc đắc sẽ được thêm vào nhóm giải thưởng giải độc đắc cho bản vẽ tiếp theo

 3. Giải thưởng giải độc đắc sẽ được thanh toán, tại cuộc bầu cử của người chiến thắng giải độc đắc, với một niên kim của mỗi người chiến thắng hoặc thanh toán tùy chọn tiền mặt. Người chiến thắng giải độc đắc có sáu mươi (60) ngày kể từ ngày xác thực vé để chọn phương thức thanh toán niên kim hoặc phương thức thanh toán tùy chọn tiền mặt. Nếu người chiến thắng giải độc đắc không chọn phương thức thanh toán trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày xác thực vé, thì giải thưởng sẽ được trả dưới dạng giải thưởng niên kim. Một cuộc bầu cử được thực hiện sau khi người chiến thắng trở thành quyền giải thưởng là cuối cùng và không thể bị thu hồi, rút ??hoặc thay đổi.

  Giải thưởng giải độc đắc sẽ được thanh toán, tại cuộc bầu cử của người chiến thắng giải độc đắc, với một niên kim của mỗi người chiến thắng hoặc thanh toán tùy chọn tiền mặt. Người chiến thắng giải độc đắc có sáu mươi (60) ngày kể từ ngày xác thực vé để chọn phương thức thanh toán niên kim hoặc phương thức thanh toán tùy chọn tiền mặt. Nếu người chiến thắng giải độc đắc không chọn phương thức thanh toán trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày xác thực vé, thì giải thưởng sẽ được trả dưới dạng giải thưởng niên kim. Một cuộc bầu cử được thực hiện sau khi người chiến thắng trở thành quyền giải thưởng là cuối cùng và không thể bị thu hồi, rút ??hoặc thay đổi.
 4. Người giữ vé chiến thắng chỉ có thể giành được một (1) giải thưởng cho mỗi lần chơi (bộ năm (5) số cộng với megaball) liên quan đến các số được rút ra (bao gồm cả số nhân) và chỉ được hưởng giải thưởng cao nhất Giành chiến thắng bằng cách phù hợp với những con số đó.

D. Tần suất của bản vẽ:

Sẽ có hai (2) bản vẽ mỗi tuần, thường là vào thứ ba và thứ Sáu, và thông thường vào lúc 10:00 tối giờ trung tâm sau đó là bản vẽ Megaplier. Vé cho một bản vẽ có thể không được bán sau 8:59:59 tối vào buổi tối của bản vẽ đó; Tất cả các vé được bán sau khi nghỉ 9:00 tối vào ngày vẽ sẽ được phát hành cho (các) bản vẽ tiếp theo.

Trong một khoảng thời gian, theo quyết định của quản trị viên bộ phận xổ số, Wisconsin, Mega Millions với vé megaplier có thể được tính vào việc nhập vào các bản vẽ cơ hội Super 2. Xổ số Wisconsin sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự bỏ bê, thất bại hoặc thiếu sót nào từ phía Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ hoặc bất kỳ dịch vụ giao hàng hoặc chuyển phát nhanh nào khác được sử dụng để cung cấp Super Super 2nd của người chơi để gửi thư đến Xổ số Wisconsin. Xổ số không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với vé Super 2nd Chance bị mất, bị phá hủy hoặc bị loại khỏi xo so mien nam ngay 19 11 việc tham gia vào một bản vẽ khi các vé đó nằm trong tầm kiểm soát của xổ số. Tất cả các vé được gửi đến Xổ số Wisconsin để vào các bản vẽ cơ hội siêu hạng 2 trở thành tài sản của xổ số Wisconsin và sẽ không được trả lại. Chỉ vé được gửi đến và nhận tại địa chỉ chính xác để nhập vào bản vẽ Super 2nd Chance mới đủ điều kiện cho bản vẽ Super 2nd Chance.

E. Phương pháp chọn người soi cầu mb giải mã chiến thắng:

Các số chiến thắng được chọn bởi một bản vẽ ngẫu nhiên được thực hiện theo Quy tắc nhóm và SEC. 565,27 (2) Thống kê.

F. Phương pháp thanh toán cho người chiến thắng:

 1. Theo các quy trình xác thực quy tắc và xổ số của Wisconsin, một vé ban đầu (không phải là một bản sao) sẽ là bằng chứng duy nhất của trò chơi hoặc chơi trò chơi. Việc nộp một vé chiến thắng, được ký bởi một người giữ vé trúng thưởng soi cau bach thu mb đó, đó sẽ là một con người duy nhất, cho xổ số Wisconsin hoặc nhà bán lẻ xổ số Wisconsin sẽ là phương thức duy nhất để nhận giải thưởng hoặc giải thưởng. Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số sáu trăm đô la ($ 600) trở lên yêu cầu người yêu cầu cung cấp số an sinh xã hội của mình, số nhận dạng người nộp thuế cá nhân của anh ấy hoặc cô ấy hoặc một mẫu IRS đã hoàn thành đúng cho thuế và báo cáo của Hoa Kỳ) theo hạn chót yêu cầu theo mục F (9). Các thực thể vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, niềm tin và những sinh vật không phải người khác không đủ điều kiện để chơi hoặc nhận giải thưởng trong trò chơi này. Xổ số Wisconsin không chịu trách nhiệm cho vé bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc vé bị hỏng sau khi mua sao cho thông tin xác thực không có sẵn để hoàn thành các quy trình xác nhận trên vé.
 2. Vé bị vô hiệu nếu bị đánh cắp, cắt xén, thay đổi, giả, không thể đọc được, bị đăng ký sai, khiếm khuyết hoặc các bài kiểm tra xác nhận thất bại. "Khiếm khuyết" bao gồm nhưng không giới hạn ở các lỗi trong phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, mã hoặc lập trình của trò chơi. Xổ số theo quyết định riêng của mình có quyền trả bất kỳ vé bị cắt xén hoặc đăng ký sai dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh của yêu cầu cụ thể. Hành động như vậy của xổ số là cuối cùng và không thể xem xét được.
 3. Giải thưởng ít hơn sáu trăm đô la ($ 600) có thể được yêu cầu và thanh toán thông qua văn phòng xổ số Wisconsin hoặc nhà bán lẻ xổ số Wisconsin theo thời hạn yêu cầu theo mục F (9). Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số một trăm chín mươi ngàn, chín trăm chín mươi chín đô la (199.999 đô la) hoặc ít hơn có thể được thực hiện bởi 1) khi ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và trình bày trực tiếp cho nó Bất kỳ văn phòng xổ số nào để xác nhận và thanh toán theo thời hạn yêu cầu theo mục F (9), hoặc 2) bằng cách ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và gửi thư để xác nhận và thanh toán cho trụ sở xổ số ở Madison. Nếu yêu cầu một giải thưởng qua thư, Vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được gửi đến trụ sở xổ số ở Madison trong một phong bì được địa chỉ đúng với bưu chính trả trước theo thời hạn yêu cầu theo Mục F (9). Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số tiền hai trăm nghìn đô la (200.000 đô la) hoặc nhiều hơn phải được thực hiện bằng cách ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và trình bày trực tiếp với trụ sở xổ số ở Madison để xác nhận và thanh toán bằng yêu cầu bồi thường Hạn chót theo Mục F (9). Xuất hiện cá nhân tại trụ sở xổ số ở Madison có thể được miễn theo quyết định riêng của Quản trị viên Xổ số. Tất cả các giải thưởng ngoại trừ giải độc đắc sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc bằng séc.
 4. Tất cả các vé được gửi đến xổ số Wisconsin với mục đích chuộc lại trở thành tài sản của xổ số và sẽ không được trả lại.Tất cả các vé giành được $ 600 trở lên được gửi trực tiếp đến văn phòng xổ số với mục đích chuộc lỗi sẽ không được trả lại sau khi vé đã ký được bằng xổ số.Đã ký, vé chưa thanh toán giành được $ 599 trở xuống được gửi trực tiếp đến văn phòng xổ số có thể được trả lại theo quyết định riêng của xổ số.Không có vé giành chiến thắng nào sẽ được trả lại một khi giải thưởng cho vé đó đã được trả bởi một văn phòng xổ số, bất kể số tiền trúng.Vé không chiến thắng được gửi trực tiếp đến văn phòng xổ số có thể được trả lại theo quyết định riêng của xổ số.

  Tùy chọn tiền mặt Giải thưởng giải độc đắc sẽ được thanh toán bằng séc hoặc chuyển dây. Tất cả các giải thưởng giải độc đắc được thanh toán trong ba mươi (30) khoản thanh toán, với khoản thanh toán ban đầu được thực hiện bằng séc, được theo sau bởi hai mươi chín (29) khoản thanh toán hàng năm được tài trợ bởi một niên kim. Các khoản tiền cho việc thanh toán ban đầu cho giải thưởng Annuidized sẽ được cung cấp bởi Tập đoàn Mega Millions để thanh toán bằng xổ số của đảng trước ngày dương lịch thứ mười lăm sau bản vẽ. Một tiểu bang có thể chọn thực hiện thanh toán ban đầu từ các quỹ của chính mình sau khi xác nhận, với thông báo cho nhóm Mega Millions.
 5. Trong trường hợp người chiến thắng giải thưởng giải độc đắc trong thời gian thanh toán, Tập đoàn Mega Millions, theo quyết định riêng của mình, theo bản kiến ??nghị của người chiến thắng giải độc đắc ("bất động sản") Luật pháp Wisconsin, có thể đẩy nhanh việc thanh toán tất cả các khoản tiền xổ số còn lại cho bất động sản. Nếu nhóm Mega Millions đưa ra quyết tâm như vậy, thì chứng khoán và tiền mặt được giữ cho người chiến thắng giải độc đắc đã chết, đại diện cho giá trị hiện tại của phần đó của các khoản thanh toán xổ số trong tương lai sẽ được tăng tốc, sẽ được phân phối cho bất động sản. Việc định giá chứng khoán và xác định giá trị hiện tại của các khoản thanh toán xổ số được tăng tốc phải theo quyết định riêng của nhóm Mega Millions.
 6. Một giải thưởng không được yêu cầu không được chia sẻ giữa những người đã giành giải thưởng. . Ngày vẽ. Một (1) người yêu cầu giải thưởng chỉ được hưởng một nửa (1/2) cổ phần của giải độc đắc.)
 7. Giải thưởng có thể được trả vào buổi sáng sau khi bản vẽ, một khi chứng nhận số tiền thưởng của Tập đoàn Mega Millions được hoàn thành.
 8. Cho đến khi một chữ ký được đặt trên một vé trong khu vực được chỉ định cho chữ ký, một vé sẽ được sở hữu (giữ) bởi người mang vé. Khi một chữ ký được đặt trên vé ở nơi được chỉ định, người có chữ ký xuất hiện trong khu vực sẽ là chủ sở hữu (chủ sở hữu) của vé và sẽ được hưởng (tuân theo các yêu cầu xác nhận) cho bất kỳ giải thưởng nào được quy cho.
 9. Người nắm giữ một chiến thắng của Wisconsin, Mega hàng triệu người với vé Megaplier phải nhận giải thưởng, theo phần F (3), trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau ngày vẽ hoặc giải thưởng sẽ bị mất. Nếu yêu cầu một giải thưởng trực tiếp tại văn phòng xác nhận xổ số, thì vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được nhận bằng xổ số trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau ngày vẽ. Nếu yêu cầu một giải thưởng qua thư, phong bì trả trước bưu chính có chứa vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được đánh dấu vào hoặc trước thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày. Phong bì có chứa vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được Văn phòng Xổ số Wisconsin nhận được ở Madison trong vòng mười bốn (14) ngày sau thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày hoặc giải thưởng sẽ bị mất. Tất cả thông tin yêu cầu yêu cầu phải được nhận bởi Văn phòng Xổ số Wisconsin ở Madison trong vòng mười bốn (14) ngày sau thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày hoặc giải thưởng sẽ bị tịch thu. Trong trường hợp Thống đốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang hoặc tình huống không lường trước tương tự xảy ra, thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày có thể được gia hạn theo quyết định riêng của Quản trị viên Xổ số Wisconsin.
 10. Theo luật hồ sơ mở của Wisconsin (Phần 19.31-19,39 Wis. Số liệu thống kê.), Xổ số được yêu cầu tiết lộ tên người chiến thắng, nơi cư trú và, nếu có được, giống nhau.Nếu một người chơi thắng và yêu cầu một giải thưởng, xổ số có thể sử dụng tên, sự giống nhau và nơi cư trú của mình mà không được bồi thường cho bất kỳ mục đích nào.Khi nhận được giải thưởng, người chiến thắng sẽ từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào đối với xổ số và đại diện của nó đối với bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra từ việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó.
 11. Bất kỳ người chơi nào vi phạm các tính năng và quy trình này đều không đủ điều kiện để giành giải thưởng.Bất kỳ trò chơi hoặc kết hợp các vở kịch nào sẽ đảm bảo chiến thắng giải độc đắc là vô hiệu.
 12. Thanh toán giải thưởng phải tuân theo các quy định của Quy tắc nhóm và Sec. 565.30 Wis. Số liệu thống kê.

Đăng ký Câu lạc bộ Người chơi

Tham gia Câu lạc bộ người chơi

Tham gia Câu lạc bộ người chơi và nhận email hàng ngày về số chiến thắng, thông tin trò chơi, tin tức xổ số độc quyền, cảnh báo tặng quà, thông báo chiến thắng, v.v.

bàn phím_arrow_up