Ngày 4 tháng 10 năm 2019
Tính năng và thủ tục
Ô chữ thể hiện
(Trò chơi cào ngay lập tức # 2238)
 1. Chủ đề và tên của trò chơi: ô chữ Express.Gãi hộp 18 chữ cái của bạn để tiết lộ 18 chữ cái của bạn.Chỉ gãi các chữ cái trong câu đố phù hợp với các chữ cái trong hộp 18 chữ của bạn.Tiết lộ 2 từ hoặc nhiều từ đầy đủ hơn trong câu đố, giành giải thưởng được chỉ định trong khóa giải thưởng.Các chữ cái kết hợp để tạo thành một từ hoàn chỉnh phải xuất hiện theo một chuỗi ngang hoặc dọc không bị gián đoạn trong câu đố.Bạn phải khớp với tất cả các chữ cái trong một từ có thể và lấp đầy một không gian từ.Chỉ có giải thưởng cao nhất giành được trong câu đố sẽ được trả tiền.
 2. Giá vé: Một đô la ($ 1), hoặc do quản trị viên đặt ra.
 3. Cấu trúc giải thưởng bao gồm số lượng và giá trị của giải thưởng và tỷ lệ cược trên mỗi giải thưởng như sau:
  ?
  Số tiền giải thưởng Số giải thưởng gần đúng TỶ LỆ THẮNG
  $ 1 214.400 1: 9
  $ 3 160.000 1:13
  $ 10 40.000 1:49
  $ 50 691 1: 2.779
  $ 1.000 4 1: 480.000

  Tỷ lệ cược và tuyên bố giải thưởng dựa trên cấu trúc giải thưởng trò chơi ban đầu và có thể thay đổi trong vòng đời của trò chơi. Nhập cảnh hoặc không nhập vé Express Express cho các bản vẽ cơ hội Super Super 2 không ảnh hưởng đến cấu trúc giải thưởng của trò chơi ô chữ.

 4. Tần suất của bản vẽ: Tuy nhiên, không có bản vẽ nào trong trò chơi ô chữ, trong một khoảng thời gian, theo quyết định của Vé Express Express của Quản trị viên Xổ số có thể được tính vào việc nhập trong các bản vẽ cơ hội Super Super Super. Xổ số Wisconsin sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự bỏ bê, thất bại hoặc thiếu sót nào từ phía Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ hoặc bất kỳ dịch vụ giao hàng/chuyển phát nhanh nào khác được sử dụng để cung cấp Super Super Super 2nd của người chơi. Xổ số không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với vé Super 2nd có cơ hội bị mất, hoặc bị phá hủy hoặc bị loại khỏi việc tham gia vào bản vẽ khi các vé đó nằm trong tầm kiểm soát của xổ số. Tất cả các vé được gửi đến Xổ số Wisconsin để vào các bản vẽ cơ hội siêu hạng 2 trở thành tài sản của xổ số Wisconsin và sẽ không được trả lại. Chỉ vé được gửi đến và nhận tại địa chỉ chính xác để nhập vào bản vẽ Super 2nd Chance mới đủ điều kiện cho bản vẽ Super 2nd Chance.
 5. Phương pháp chọn người chiến thắng: Người giữ vé trong đó các chữ cái trong hộp 18 chữ cái đã phát hiện ra phù hợp cho cùng một số từ hoàn chỉnh.

  Các từ hoàn chỉnh có thể trên vé sẽ được hiển thị trong trò chơi ô chữ. Mỗi từ hoàn chỉnh có thể bao gồm ba (3) chữ cái trở lên và lấp đầy một không gian từ hoàn chỉnh. Các chữ cái trong câu đố ô chữ kết hợp để tạo thành một từ hoàn chỉnh phải xuất hiện theo chuỗi ngang liên tục (từ trái sang phải) hoặc chuỗi dọc (từ trên xuống dưới) trong một không gian từ trong câu đố ô chữ và phải lấp đầy hoàn toàn không gian từ đó. Một từ trong một từ hoàn chỉnh, chẳng hạn như Cab Cab trong cabin cabin không phải là một từ hoàn chỉnh, vì nó không hoàn toàn lấp đầy không gian từ. Các chữ cái tạo thành một từ điền một không gian từ hoàn chỉnh chỉ có thể được sử dụng để kết quả 30 ngày chấm net tạo thành một (1) từ hoàn chỉnh. Các từ hoàn chỉnh không thể được hình thành trên câu đố ô chữ bằng cách liên kết các chữ cái theo đường chéo hoặc bằng cách đọc các chữ cái từ phải sang trái hoặc dưới cùng với đầu. Khu vực chơi 18 chữ của bạn phải chứa tất cả các chữ cái trong một từ hoàn chỉnh có thể để tạo thành từ đó trong câu đố ô chữ. Một vé chiến thắng chỉ có thể giành xổ số bắc trung nam được giải thưởng cao nhất được hiển thị trong khóa giải thưởng cho cùng một mẫu chiến thắng như được mô tả trước đây trong các tính năng và quy trình này.
 6. Phương pháp thanh toán cho người chiến thắng:
  1. Việc gửi vé ban đầu (không phải là một bản sao), như được cung cấp dưới đây, sẽ là phương pháp duy nhất để nhận giải thưởng.
  2. Thanh toán các giải thưởng dưới sáu trăm đô la ($ 600) có thể sc xsmb được thực hiện bằng cách trình bày vé để xác thực và thanh toán cho bất kỳ nhà bán lẻ xisconsin nào theo hạn chót yêu cầu theo 6 (g).
  3. Vé chiến thắng ban đầu phải được ký bởi một con người duy nhất. Các thực thể vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, tín thác và những sinh vật không phải người khác không đủ điều kiện để chơi hoặc yêu cầu giải thưởng trong trò chơi này. Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với xsmb t7 du doan tổng số năm trăm nghìn, chín trăm chín mươi chín đô la (500.999 đô la) hoặc ít hơn có thể được thực hiện bằng 1) khi ký kết vé số tiền ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và trình bày trực tiếp cho bất kỳ văn phòng xổ số nào Để xác nhận và thanh toán theo thời hạn yêu cầu theo mục 6 (g) hoặc 2) bằng cách ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và gửi thư để xác nhận và thanh toán cho trụ sở xổ số ở Madison. Nếu yêu cầu một giải thưởng qua thư, Vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được gửi đến trụ sở xổ số ở Madison trong một phong bì được địa chỉ đúng với bưu chính trả trước theo thời hạn yêu cầu theo Mục 6 (g). Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng trị giá năm trăm và một nghìn đô la ($ 501.000) trở lên phải được thực hiện bằng cách ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và trình bày trực tiếp với trụ sở xổ số ở Madison để xác nhận và thanh toán bằng cách Hạn chót yêu cầu theo Mục 6 (g). Ngoại hình cá nhân có thể được miễn trừ theo quyết định riêng của Quản trị viên xổ số.
  4. Vé bị vô hiệu nếu bị đánh cắp, không được phát hành, bị cắt xén, thay đổi, giả mạo hoặc các bài kiểm tra xác nhận thất bại. Xổ số theo quyết định riêng của mình có quyền trả bất kỳ vé bị cắt xén nào dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh của yêu cầu cụ thể. Hành động như vậy của xổ số là cuối cùng và không thể xem xét được.
  5. Vé bị vô hiệu nếu in sai. "Bị hiểu sai" có nghĩa là bất kỳ sai lầm hoặc sự khác biệt nào so với vé ban đầu hoặc thông số kỹ thuật trò chơi dưới bất kỳ hình thức nào trong việc in, sản xuất, đóng gói hoặc xử lý khác liên quan đến sản xuất hoặc phân phối vé do nguyên liệu, quy trình hoặc xử lý vé Bán cuối cùng của nó cho người tiêu dùng/người chơi. "Bị hiểu sai" bao gồm nhưng không giới hạn ở các vé không thể đọc được, bị đăng ký sai, khiếm khuyết hoặc nhân lên. Ngoài ra, "bị in sai" bao gồm các lỗi trong phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, mã hoặc lập trình trò chơi bất kể lỗi có bị nhầm lẫn hay do hành động của con người liên quan đến bất ty le cuoc truc tuyen kỳ vấn đề nào được đề cập trong đoạn này hay không. Xổ số theo quyết định riêng của mình có quyền trả bất kỳ vé "bị in sai" nào như vậy dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh của yêu cầu cụ thể. Hành động như vậy của xổ số là cuối cùng và không thể xem xét được.
  6. Tất cả các vé được gửi đến xổ số Wisconsin với mục đích chuộc lại trở thành tài sản của xổ số và sẽ không cách đá fifa online 4 hay được trả lại.
  7. Người nắm giữ vé Extral Express chiến thắng phải nhận giải thưởng, theo các phần 6 (b) hoặc 6 (c), trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau ngày kết thúc trò chơi hoặc giải thưởng sẽ bị tịch thu. Nếu yêu cầu một giải thưởng qua thư, phong bì trả trước bưu chính có chứa vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được đánh dấu vào hoặc trước thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày. Phong ty so da banh bì có chứa vé số tiền chiến thắng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được nhận bởi trụ sở xổ số Wisconsin ở Madison trong vòng mười bốn (14) ngày sau thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày hoặc giải thưởng sẽ bị mất.
  8. Theo luật hồ sơ mở của Wisconsin (Phần 19.31-19,39 Wis. Số liệu thống kê.), Xổ số được yêu cầu tiết lộ tên người chiến thắng, nơi cư trú và, nếu có được, giống nhau. Nếu một người chơi ty le bd anh thắng và yêu cầu một giải thưởng, xổ số có thể sử dụng tên, sự giống nhau và nơi cư trú của mình mà không được bồi thường cho bất kỳ mục đích nào. Khi nhận được giải thưởng, người chiến thắng sẽ từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào đối với xổ số và đại diện của nó đối với bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra từ việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó.
  9. Thanh toán việt nam đá với ai giải thưởng phải tuân theo các quy định của Sec. 565.30 Wis. Số liệu thống kê.

?

?

truc tiep minh ngoc Đăng ký Câu lạc bộ Người chơi

Tham gia Câu lạc bộ người chơi

Tham gia Câu lạc bộ người chơi và nhận email hàng ngày về số chiến thắng, thông tin trò chơi, tin tức xổ số độc quyền, cảnh báo tặng quà, thông báo chiến thắng, v.v.

bàn phím_arrow_up