Ngày 3 tháng 3 năm 2020
Tính năng và thủ tục
$ 500 tiền mặt nhanh
(Trò chơi cào ngay lập tức # 2270)
 1. Chủ đề và tên của trò chơi: $ 500 tiền mặt nhanh. Kết hợp bất kỳ số nào của lịch việt nam đá aff bạn với một trong các số nhanh, giành giải thưởng tương ứng. Tiết lộ một biểu tượng "cuộn tiền", giành giải thưởng tương ứng tự động. Tiết lộ một biểu tượng "5x", giành được 5 lần giải thưởng tương ứng!
 2. Giá vé: Mười đô la ($ 10,00), hoặc do quản trị viên đặt ra.
 3. Cấu trúc giải thưởng bao gồm số lượng và giá trị của giải thưởng và tỷ lệ cược trên mỗi giải thưởng như sau:
  ?
  Số kết quả bảng f tiền giải thưởng Số giải thưởng gần đúng TỶ LỆ THẮNG
  $ 10 170.672 1: 6
  $ 20 42.664 1:23
  $ 50 32.000 1:30
  $ 100 2.872 1: 335
  $ 200 16 1: 60.000
  $ 250 9 1: 106.667
  $ 500 4.536 1: 212

  Tỷ lệ cược và tuyên bố giải thưởng dựa trên cấu trúc giải thưởng trò chơi ban đầu và có thể thay đổi trong vòng đời của trò chơi. Nhập cảnh hoặc không nhập vé nhanh $lịch thi đấu vòng loại world cup việt nam indonesia 500 cho các bản vẽ cơ hội Super Super 2 không ảnh hưởng đến cấu trúc giải thưởng của trò chơi tiền mặt nhanh $ 500.

 4. Tần suất của bản vẽ: Tuy nhiên, không có bản vẽ trong trò chơi tiền mặt nhanh trị giá $ 500, tuy nhiên, trong một khoảng thời gian, theo quyết định của Quản trị viên chia xổ số $ 500 Vé tiền mặt nhanh có thể được tính vào mục nhập trong các bản vẽ cơ hội thứ 2 xổ số. Xổ số Wisconsin sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự bỏ bê, thất bại hoặc thiếu sót nào từ phía Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ hoặc bất kỳ dịch vụ giao hàng/chuyển phát nhanh nào khác được sử dụng để cung cấp Super Super Super 2nd của người chơi. Xổ số không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với vé Super 2nd có cơ hội bị mất, hoặc bị phá hủy hoặc bị loại khỏi việc tham gia vào bản vẽ khi các vé đó nằm trong tầm kiểm soát của xổ số. Tất cả các vé được gửi đến Xổ số Wisconsin để vào các bản vẽ cơ hội siêu hạng 2 trở thành tài sản của xổ số Wisconsin và sẽ không được trả lại. Chỉ vé được gửi đến và nhận tại địa chỉ chính xác để nhập vào bản vẽ Super 2nd Chance mới đủ điều kiện cho bản vẽ Super 2nd Chance.
 5. Phương pháp chọn người chiến thắng: Người giữ vé hiển thị một số trong bất kỳ hai mươi (20) đã phát hiện ra các điểm của bạn chơi các điểm phù hợp với một (1) trong năm (5) số Số tiền thưởng tương ứng được hiển thị cho cùng một điểm phù hợp với số của bạn. Người giữ vé hiển thị biểu tượng phát "cuộn tiền" trong bất kỳ hai mươi (20) đã phát hiện ra 2 điểm số của bạn sẽ tự động giành được số tiền thưởng tương ứng bất kể số trong khu vực chơi số nhanh. Người giữ vé hiển thị biểu tượng phát "5x" trong bất kỳ hai mươi (20) đã phát hiện ra các điểm của bạn sẽ giành được năm (5) lần số giải thưởng tương ứng tự động bất kể số trong khu vực chơi số nhanh.
 6. Phương pháp thanh toán cho người chiến thắng:
  1. Việc gửi vé ban đầu (không phải là một bản sao), như được cung cấp dưới đây, sẽ là phương pháp duy nhất để nhận giải thưởng.
  2. Thanh toán các giải thưởng dưới sáu trăm đô la ($ 600) có thể được thực hiện bằng cách trình bày vé để xác thực và thanh toán cho bất kỳ nhà bán lẻ xisconsin nào theo hạn chót yêu cầu theo 6 (g).
  3. Vé chiến thắng ban đầu phải được ký bởi một con người duy nhất. Các thực thể vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, tín thác và những sinh vật không phải người khác không đủ điều kiện để chơi hoặc yêu cầu giải thưởng trong trò chơi này. Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số sáu trăm đô la ($ 600) trở lên yêu cầu người yêu cầu cung cấp số an sinh xã hội của mình, số nhận dạng người nộp thuế cá nhân của anh ấy hoặc cô ấy hoặc một mẫu IRS đã hoàn thành đúng Chủ sở hữu có lợi cho việc khấu trừ thuế và báo cáo của Hoa Kỳ). Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số một trăm chín mươi ngàn, chín trăm chín mươi chín đô la (199.999 đô la) hoặc ít hơn có thể được thực hiện bởi 1) khi ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và trình bày trực tiếp cho nó Bất kỳ văn phòng xổ số nào để xác nhận và thanh toán theo thời hạn yêu cầu theo mục 6 (g) hoặc 2) bằng cách ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và gửi thư để xác nhận và thanh toán cho trụ sở xổ số ở Madison. Nếu yêu cầu một giải thưởng qua thư, Vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được gửi đến trụ sở xổ số ở Madison trong một phong bì được địa chỉ đúng với bưu chính trả trước theo thời hạn yêu cầu theo Mục 6 (g). Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số tiền hai trăm nghìn đô la (200.000 đô la) hoặc nhiều hơn phải được thực hiện bằng cách ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và trình bày trực tiếp với trụ sở xổ số ở Madison để xác nhận và thanh toán bằng yêu cầu bồi thường Hạn chót theo Mục 6 (g). Xuất hiện cá nhân tại trụ sở xổ số ở Madison có thể được miễn theo quyết định riêng của Quản trị viên Xổ số.
  4. Vé bị vô hiệu nếu bị đánh cắp, không được phát hành, bị cắt xén, thay đổi, giả mạo hoặc các bài kiểm tra xác nhận thất bại. Xổ số theo quyết định riêng của mình có quyền trả bất kỳ vé bị cắt xén nào dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh của yêu cầu cụ thể. Hành động như vậy của xổ số là cuối cùng và không thể xem xét được.
  5. Vé bị vô hiệu nếu in sai. "Bị hiểu sai" có nghĩa là bất kỳ sai lầm hoặc sự khác biệt nào so với vé ban đầu hoặc thông số kỹ thuật trò chơi dưới bất kỳ hình thức nào trong việc in, sản xuất, đóng gói hoặc xử lý khác liên quan đến sản xuất hoặc phân phối vé do nguyên liệu, quy trình hoặc xử lý vé Bán cuối cùng của nó cho người tiêu dùng/người chơi. "Bị hiểu sai" bao gồm nhưng không giới hạn ở các vé không thể đọc được, bị đăng ký sai, khiếm khuyết hoặc nhân 3 in. Ngoài ra, "bị in sai" bao gồm các lỗi trong phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, mã hoặc lập trình trò chơi bất kể lỗi truc tiep xsmn có bị nhầm lẫn hay do hành động của con người liên quan đến bất kỳ vấn đề nào được đề cập trong đoạn này hay không. Xổ số theo quyết định riêng của mình có quyền trả bất kỳ vé "bị in sai" nào như vậy dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh của yêu cầu cụ thể. Hành động như vậy của xổ số là cuối cùng và không thể xem xét được.
  6. Tất cả các vé được gửi đến xổ số Wisconsin với mục soi cầu chốt số đích chuộc lại trở thành tài sản của xổ số và sẽ không được trả lại.
  7. Người nắm giữ vé nhanh trị giá $ 500 phải nhận giải thưởng, theo các phần 6 (b) hoặc 6 (c), trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau ngày kết thúc trò chơi hoặc giải thưởng sẽ bị tịch thu. Nếu yêu cầu một giải thưởng qua thư, phong bì trả trước bưu chính có chứa vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được đánh kqxs vietlott minh ngoc dấu vào hoặc trước thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày. Phong bì có chứa vé số tiền chiến thắng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được nhận bởi trụ sở xổ số Wisconsin ở Madison trong vòng mười bốn (14) ngày sau thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày hoặc giải thưởng sẽ bị mất.
  8. Theo luật hồ sơ mở của Wisconsin (Phần 19.31-19,39 Wis. Số liệu thống kê.), Xổ số được yêu cầu tiết lộ tên người chiến thắng, nơi cư trú và, nếu có được, giống nhau. Nếu một người chơi thắng và yêu cầu một giải thưởng, xổ số có thể sử dụng tên, sự giống nhau và nơi cư trú của mình mà không được bồi thường cho bất kỳ mục đích nào. Khi nhận được giải thưởng, người chiến thắng sẽ từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào đối với xổ số và đại diện của nó đối với bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra từ việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó.
  9. Thanh toán giải thưởng phải tuân theo các quy định của Sec. 565.30 Wis. Số liệu thống kê.

?

?

tiền mặt nhanh Đăng ký Câu lạc bộ Người chơi

Tham gia Câu lạc bộ người chơi

Tham gia Câu lạc bộ người chơi và nhận email hàng ngày về số chiến thắng, thông tin trò chơi, tin tức xổ số độc quyền, cảnh báo tặng quà, thông báo chiến thắng, v.v.

bàn phím_arrow_up