Được phê duyệt bởi xổ số Wisconsin - Tháng 4 năm 2021

xsmb thu 3 du doan Tính năng và thủ tục

Badger 5

MỘT. Chủ đề và tên của trò chơi:

Tên của trò chơi này là Badger 5. Đây là một trò chơi trong đó người chơi chọn một bộ năm số khác nhau từ một (1) đến ba mươi mốt (31). Tại tùy chọn người chơi, các số có thể được chọn hoặc chọn ngẫu nhiên bằng máy tính.

Năm (5) số chiến thắng được chọn ngẫu nhiên bởi một bản vẽ. Một giải thưởng Pari-Mutuel được trao cho khớp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, năm (5) trong năm (5) số được rút ra. Giải thưởng Set được trao cho khớp, theo bất kỳ thứ tự nào, bốn (4), ba (3) hoặc hai (2) của năm (5) số được rút ra.

Đối với các mục đích của chương trình hiệu suất của nhà bán lẻ xổ số, trò chơi này được coi là một trò chơi hàng ngày.

B. Giá vé:

 1. Giá của một vé là một đô la ($ 1), hoặc giá khác như được đặt bởi Quản trị viên chia xổ số, cho phép người chơi nhập một lần chơi (một (1) bộ năm (5) số khác nhau từ một (1) đến ba mươi mốt (31)) trong mỗi bản vẽ mà vé được mua.
 2. Vé được mua cho bản vẽ hiện tại cũng có thể được mua cho sáu (6) bản vẽ tiếp theo. Theo quyết định riêng của mình, xổ số có thể chỉ định rằng ít hơn bảy (7) bản vẽ có sẵn để mua. Vé chỉ có thể được mua cho các bản vẽ liên tiếp bắt đầu với bản vẽ tiếp theo có sẵn để mua.
 3. Các tùy chọn để chọn bản vẽ trong tương lai và các số do người chơi chọn có thể bị giới hạn trên máy bán xổ số Wisconsin.
 4. Vé không thể bị hủy, và không có khoản hoàn trả. Trách nhiệm duy nhất của người chơi là xác minh tính chính xác của các trò chơi. Việc đặt các vở kịch được thực hiện với rủi ro của người chơi thông qua một nhà bán lẻ tham gia các vở kịch.
 5. Một nhà bán lẻ xổ số, nhóm các nhà bán lẻ xổ số, hoặc chính xổ số sẽ không trực tiếp hoặc cố ý bán một vở kịch hoặc kết hợp các vở kịch cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sẽ đảm bảo cho người mua như vậy một chiến thắng giải độc đắc. Người chơi hoặc nhóm người chơi sẽ không trực tiếp mua một vở kịch hoặc kết hợp các vở kịch sẽ đảm bảo cho người mua như vậy một chiến thắng giải độc đắc.

C. Cấu trúc giải thưởng, bao gồm số và giá trị của các giải thưởng:

 1. Tất cả các giải thưởng được tài trợ chỉ ra khỏi vé mua. Khoảng năm mươi phần trăm (50%) của việt nam đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng fifa mỗi đô la được chơi được phân bổ cho giải thưởng. Giải thưởng được trao như sau:
CUỘC THI ĐẤU Tỷ lệ cược PHẦN THƯỞNG
5 trên 5 1: 169.911 Giải độc đắc tối thiểu được đảm bảo là 10.000 đô la, được chia đều cho tất cả các trò chơi hợp lệ phù hợp, theo bất kỳ thứ tự nào, năm trong số năm số được rút ra.
4 trên 5 1: 1.308 Đặt giải thưởng trị dota 2 live scores giá 50 đô la cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, bốn trong số năm số được rút ra.
3 trên 5 1:53 Đặt giải thưởng $ 2 cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, ba trong số năm số được rút ra.
2 trên 5 1: 7 Đặt giải thưởng $ 1 cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, hai trong số năm số được rút ra.
  illidan dota 2
 1. Nếu giải thưởng giải độc đắc không giành được trong một bản vẽ, số tiền thưởng được phân bổ cho nhóm giải thưởng giải độc đắc sẽ được thêm vào nhóm giải thưởng giải độc đắc cho bản vẽ tiếp theo. Giải độc đắc sẽ tăng mỗi bản vẽ không dưới một nghìn đô la ($ 1.000).
 2. Quản trị viên chia xổ số sẽ có tùy chọn chỉ định số tiền đã đặt khác nhau cho tất cả các giải thưởng giá bóng rổ ngoại trừ giải độc đắc cho một bản vẽ hoặc bản vẽ được chỉ định.
 3. Người nắm giữ vé chiến thắng chỉ có thể giành được một (1) giải thưởng cho mỗi lần chơi (bộ năm (5) số) liên quan đến các số được rút ra và chỉ được hưởng giải thưởng cao nhất giành được bằng cách khớp các số đó.

D. Tần suất của bản vẽ:

Bản vẽ sẽ được tổ chức hàng ngày, sau 9:00 tối giờ trung ty le ca cuoc chau au tâm. Vé cho một bản vẽ có thể không được bán sau 8:59:59 tối vào buổi tối của bản vẽ đó; Tất cả các vé được bán sau khi nghỉ 9:00 tối vào ngày vẽ sẽ được phát hành cho (các) bản vẽ tiếp theo. Ngày và thời gian vẽ có thể được thay đổi bởi quản trị viên chia xổ số để đáp ứng nhu cầu hoạt động của xổ số.

Trong một khoảng thời gian, theo quyết định của quản trị viên bộ phận xổ số, Badger 5 vé có dota 2 loadout thể được tính vào mục nhập trong các bản vẽ cơ hội Super 2. Xổ số Wisconsin sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự bỏ bê, thất bại hoặc thiếu sót nào từ phía Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ hoặc bất kỳ dịch vụ giao hàng hoặc chuyển phát nhanh nào khác được sử dụng để cung cấp Super Super 2nd của người chơi để gửi thư đến Xổ số Wisconsin. Xổ số không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với vé Super 2nd Chance bị mất, bị phá hủy hoặc bị loại khỏi việc tham gia vào một bản vẽ khi các vé đó nằm trong tầm kiểm soát của xổ số. Tất cả các vé được gửi đến Xổ số Wisconsin để vào các bản vẽ cơ hội siêu hạng 2 trở thành tài sản của xổ số Wisconsin và sẽ không được trả lại. Chỉ vé được gửi đến và nhận tại địa chỉ chính xác để nhập vào bản vẽ Super 2nd Chance mới đủ điều kiện cho bản vẽ Super 2nd Chance.

E. Phương pháp chọn người chiến thắng:

Các số chiến thắng được chọn bởi một bản vẽ ngẫu nhiên được thực hiện theo Sec. 565,27 (2) Thống kê.

F. Phương pháp thanh toán cho người chiến thắng:

 1. Theo quy trình xác nhận xổ số của Wisconsin, một vé ban đầu (không phải là một bản sao) sẽ là bằng chứng duy nhất của trò chơi hoặc chơi trò chơi. Việc nộp một vé chiến thắng, được ký bởi một người giữ vé trúng thưởng đó, đó sẽ là một con người duy nhất, cho xổ số Wisconsin hoặc nhà bán lẻ xổ số Wisconsin sẽ là phương thức duy nhất để nhận giải thưởng hoặc giải thưởng. Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số sáu trăm đô la ($ 600) trở lên yêu cầu người yêu cầu cung cấp số an sinh xã hội của mình, số nhận dạng người nộp thuế cá nhân của anh ấy hoặc cô ấy hoặc một mẫu IRS đã hoàn thành đúng Chủ sở hữu có lợi cho việc khấu trừ thuế và báo cáo của Hoa Kỳ) theo hạn chót yêu cầu theo mục F (8). Các thực thể vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, niềm tin và những sinh vật không phải người khác không đủ điều kiện để chơi hoặc nhận giải thưởng trong trò chơi này. Xổ số Wisconsin không chịu trách nhiệm cho vé bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc vé bị hỏng sau khi mua sao cho thông tin xác thực không có sẵn để hoàn thành các quy trình xác nhận trên vé.
 2. Vé bị vô hiệu nếu bị đánh cắp, cắt xén, thay đổi, giả, không thể đọc được, bị đăng ký sai, khiếm khuyết hoặc các bài kiểm tra xác nhận thất bại. "Khiếm khuyết" bao gồm nhưng không giới hạn ở các lỗi trong phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, mã hoặc lập trình của trò chơi. Xổ số theo quyết định riêng của mình có quyền trả bất kỳ vé bị cắt xén hoặc đăng ký sai dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh của yêu cầu cụ thể. Hành động như vậy của xổ số là cuối cùng và không thể xem xét được.
 3. Giải thưởng ít hơn sáu trăm đô la (600 đô la) có thể được yêu cầu và thanh toán thông qua văn phòng xổ số Wisconsin hoặc nhà bán lẻ xổ số Wisconsin theo thời hạn yêu cầu theo mục F (8). Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số một trăm chín mươi ngàn, chín trăm chín mươi chín đô la (199.999 đô la) hoặc ít hơn có thể được thực hiện bởi 1) khi ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và trình bày trực tiếp cho nó Bất kỳ văn phòng xổ số nào để xác nhận và thanh toán theo thời hạn yêu cầu theo mục F (8), hoặc 2) bằng cách ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và gửi thư để xác nhận và thanh toán cho trụ sở xổ số ở Madison. Nếu yêu cầu một giải thưởng qua thư, Vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được gửi đến trụ sở xổ số ở Madison trong một phong bì được địa chỉ đúng với bưu chính trả trước theo thời hạn yêu cầu theo Mục F (8). Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số tiền hai trăm nghìn đô la (200.000 đô la) hoặc nhiều hơn phải được thực hiện bằng cách ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và trình bày trực tiếp với trụ sở xổ số ở Madison để xác nhận và thanh toán bằng yêu cầu bồi thường Hạn chót theo Mục F (8). Xuất hiện cá nhân tại trụ sở xổ số ở Madison có thể được miễn theo quyết định riêng của Quản trị viên Xổ số. Tất cả các giải thưởng sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc bằng séc.
 4. Tất cả các vé được gửi đến xổ số Wisconsin với mục đích chuộc lại trở thành tài sản của xổ số và sẽ không được trả lại. Tất cả các vé giành được $ 600 trở lên được gửi trực tiếp đến văn phòng xổ số với mục đích chuộc lỗi sẽ không được trả lại sau khi vé đã ký được bằng xổ số. Đã ký, vé chưa thanh toán giành được $ 599 trở xuống được gửi trực tiếp đến văn phòng xổ số có thể được trả lại theo quyết định riêng của xổ số. Không có vé giành chiến thắng nào sẽ được trả lại một khi giải thưởng cho vé đó đã được trả bởi một văn phòng xổ số, bất kể số tiền trúng. Vé không chiến thắng được gửi trực tiếp đến văn phòng xổ số có thể được trả lại theo quyết định riêng của xổ số.
 5. Một giải thưởng giải độc đắc không được chia sẻ không được chia sẻ giữa những người đã giành giải thưởng. (Ví dụ: đối với một bản vẽ cụ thể, có ba (3) vở kịch phù hợp chính xác năm (5) của năm (5) số Tám mươi (180) ngày sau ngày vẽ. Hai (2) người yêu cầu giải thưởng chỉ được hưởng một phần ba (1/3) của giải độc đắc.)
 6. Giải thưởng có thể được trả vào buổi sáng sau khi bản vẽ, với việc tính toán số tiền thưởng được ủy quyền được hoàn thành.
 7. Cho đến khi một chữ ký được đặt trên một vé trong khu vực được chỉ định cho chữ ký, một vé sẽ được sở hữu (giữ) bởi người mang vé. Khi một chữ ký được đặt trên vé ở nơi được chỉ định, người có chữ ký xuất hiện trong khu vực sẽ là chủ sở hữu (chủ sở hữu) của vé và sẽ được hưởng (tuân theo các yêu cầu xác nhận) cho bất kỳ giải thưởng nào được quy cho.
 8. Người giữ vé Badger 5 chiến thắng phải nhận giải thưởng, theo Mục F (3), trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau ngày vẽ hoặc giải thưởng sẽ bị tịch thu. Nếu yêu cầu một giải thưởng trực tiếp tại văn phòng xác nhận xổ số, thì vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được nhận bằng xổ số trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau ngày vẽ. Nếu yêu cầu một giải thưởng qua thư, phong bì trả trước bưu chính có chứa vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được đánh dấu vào hoặc trước thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày. Phong bì có chứa vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được Văn phòng Xổ số Wisconsin nhận được ở Madison trong vòng mười bốn (14) ngày sau thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày hoặc giải thưởng sẽ bị mất. Tất cả thông tin yêu cầu yêu cầu phải được nhận bởi Văn phòng Xổ số Wisconsin ở Madison trong vòng mười bốn (14) ngày sau thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày hoặc giải thưởng sẽ bị tịch thu. Trong trường hợp Thống đốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang hoặc tình huống không lường trước tương tự xảy ra, thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày có thể được gia hạn theo quyết định riêng của Quản trị viên Xổ số Wisconsin.
 9. Theo luật hồ sơ mở của Wisconsin (Phần 19.31-19,39 Wis. Số liệu thống kê.), Xổ số được yêu cầu tiết lộ tên người chiến thắng, nơi cư trú và, nếu có được, giống nhau. Nếu một người chơi thắng và yêu cầu một giải thưởng, xổ số có thể sử dụng tên, sự giống nhau và nơi cư trú của mình mà không được bồi thường cho bất kỳ mục đích nào. Khi nhận được giải thưởng, người chiến thắng sẽ từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào đối với xổ số và đại diện của nó đối với bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra từ việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó.
 10. Bất kỳ người chơi nào vi phạm các tính năng và quy trình này đều không đủ điều kiện để giành giải thưởng. Bất kỳ trò chơi hoặc kết hợp các vở kịch nào sẽ đảm bảo chiến thắng giải độc đắc là vô hiệu.
 11. Thanh toán giải thưởng phải tuân theo các quy định của Sec. 565.30 Wis. Số liệu thống kê.
  ?

?

Đăng ký Câu lạc bộ Người chơi

Tham gia Câu lạc bộ người chơi

Tham gia Câu lạc bộ người chơi và nhận email hàng ngày về số chiến thắng, thông tin trò chơi, tin tức xổ số độc quyền, cảnh báo tặng quà, thông báo chiến thắng, v.v.

bàn phím_arrow_up